bannerbuttom

Grøn energi

Erhvervspark Vandel har som mål at bidrage til grøn adfærd og grøn teknologi.

Snakken om grøn energi er ikke ny. Langt fra. Men der er stadig ofte langt fra tale til handling.


Erhvervspark Vandel vil være en grøn erhvervspark. Energirigtige løsninger er derfor en bærende del af strategien. Målet er at sætte en ny standard for, hvordan vi bliver endnu bedre til at skabe balance mellem innovation, bæredygtig vækst og erhvervsudvikling. I første omgang betyder det, at Erhvervspark Vandel har opført en solcellepark på 98 ha. Solcelleparken udvides i 2016 med yderligere 50 ha.

 

Solen er en simpel energikilde. I direkte forlængelse af Erhvervsparkens solcellepark vil den også være fast leverandør af billig strøm…
Erhvervspark Vandel har som mål at bidrage til grøn adfærd og grøn teknologi...