bannerbuttom

Historie

Erhvervspark Vandel er placeret i midten af Danmark og i midten af noget, der hører til Danmarks spændende militærhistorie.

Den nuværende Erhvervspark Vandel ligger på det område, som førhen udgjorde den militære Flyvestation Vandel. Stationen blev bygget i 1943 af den tyske værnemagt som en del af forsvaret mod nord. Ved krigens udgang havde tyskerne færdigbygget en fuldt moderne flyveplads med landingsbane, rulleveje, flyverskjul og vejrtjeneste.

Efter krigen overtog det danske flyvevåben området og kom bl.a. til at huse flyvevåbnets helikoptertjeneste. I koldkrigstiden var flyvestationen ligeledes base for militære operationer og en række engelske og amerikanske eskadriller. I 2003 flyttede flyvevåbnet helikoptertjenesten til Karup og Flyvestation Vandel blev endelig nedlagt. Området er i dag ejet af Bregentved Gruppen.

De seneste år har Bregentved Gruppen omdannet området til en erhvervspark med fokus på erhvervsudlejning, land- og skovbrug samt råstofudvinding.