bannerbuttom

Land- og skovbrug

Erhvervspark Vandel omfatter mark- og skovarealer, der er udlagt til planteavl og skovbrug.

Der drives landbrug på 347 hektar af Erhvervspark Vandels område. Afgrøderne omfatter rug og raps. Alt markarbejde foregår i samarbejde med Jørgens Maskinstation. For yderligere information om landbrug, kontakt venligst Inspektør, Lars Erik Nielsen.

Skovbruget omfatter 145 hektar fredskov. Det drives af Bregentved i samarbejde med Vejle Amts Skovdyrkerforening. Skovbrugsproduktionen er flersidig. Den primære produktion er flis. For yderligere information om skovbrug, kontakt venligst Skovfoged, Jesper Jørgensen.